[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Den franske general Stephane Abrial er chef for Supreme Allied Command Transformation (SACT), der er den ene af NATOs to strategiske kommandoer. Hovedopgaven for SACT er at være drivkraften i transformationen af alliancens styrker, så de bliver mere mobile, fleksible og bedre egnede til at modsvare nutidens trusler. Derfor er det også general Abrial og hans stab, der skal stå for at føre den plan for tilpasning af NATOs kommandostruktur, som blev vedtaget på Lissabon-topmødet i 2010, ud i livet.

- Den nuværende kommandostruktur er et produkt af historien. Når vi ser fremad, så ser vi, at vi har brug for en trimmet struktur, der er mindre, mere effektiv, billigere, deployerbar og som kan tilpasses til enhver tænkelig situation, siger general Stephane Abrial.

General Abrial fik posten som chef for NATOs transformationskommando efter at Frankrig i 2009 meddelte, at landet efter 43 års pause ville genindtræde i NATOs militære samarbejde.

Se video fra besøget her.