Regimentsbefalingsmand lægger krans

Efter oberst Lars Mouritsen lægger regimentsbefalingsmand Morten Nielsen en krans for de faldne ved mindetavlen på Haderslev Kasserne. Foto. Tue Skals

Af Forsvarskommandoen

Klokken præcis 0800 beordrede chefen for Slesvigske Fodregiment, Oberst Lars Mouritsen flaget op over Haderslev Kasserne, for sekunder efter at sænke Dannebrog på halv stang.  Obersten og chefsergent Morten Nielsen lagde derefter kranse ved tavlen for de faldne, fulgt af bl.a. disse ord fra Lars Mouritsen :

"Fire soldater fra regimentet betalte den højeste pris i kampen for fædrelandet: Kornet Frode Munch Vesterby og menig Hans Christian Hansen blev dræbt ved fodfolkskanonen, menig Oluf Arthur Hansen faldt ved tipvognsspærringen, og menig Niels Møller Schmidt faldt her på kasernen.
Regimentet blev hædret og tildelt fanebånd for indsatsen under kampene i Haderslev den 9. april 1940. En hæder der i sidste ende kan tildeles de soldater der kæmpede, hvor nogle måtte betale den højeste pris. De var klar til kamp, de var omstillingsparate, de kæmpede for fællesskabet og de var ordentlige soldater – de var i sandhed ”Vaagen og Tro”."

oberst Lars Mouritsen og chefsergent Morten Nielsen

Flaghejsning fra morgenen:

 

 

Klokken 11 vil der traditionen tro være en højtidelighed ved det gamle Hertug Hansgades Hospital. De første danske soldater som de fremrykkende tyske pansertropper stødte på i Haderslev var posteret på gadehjørnet med en 37 mm kanon ud for Hertug Hansgades Hospital.

 

De fire menige og Kornet Funch før kampen
haderslevkanon efter kampen

Kornet Frode Munch Vesterby og fire menige nåede at nedkæmpe to tyske kampvogne, inden de selv døde eller såredes og kanonen kørt over. En af soldaterne der oplevede kampene i 1940 var Christian Emborg fra Tønder. I video nedenfor fra 2010 fortæller den dengang 91-årige Memborg om morgenen 9.april 1940.

 

Se også hele filmen der rekonstruerer morgentimerne den 9.april 1940.