skydebane

På skydebanen i Kosovo

Af Forsvarskommandoen

 

Operation AGENOR i Hormuz-strædet – De Forenede Arabiske Emirater

 

Operation AGENOR fortsætter med fuld fokus på at støtte skibstrafikkens sikre passage ind og ud af Hormuz-strædet. Der er i gennemsnit flere hundrede gennemsejlinger om ugen af større handelsskibe, så det er en stor opgave at følge trafikken og yde assistance, hvis der er behov.

 

Derudover har den forløbne uge stået i mødernes tegn. De fleste medlemmer af staben har deltaget i et todages møde i et forum kaldet SHADE: SHared Awareness and DE-confliction. SHADE er for organisationer og personer, der arbejder med maritim sikkerhed – såvel militært som civilt. Oprindeligt handlede SHADE kun om piratbekæmpelse, men er med tiden blevet mere bredt.

 

Styrkechefen for AGENOR, flotilleadmiral Anders Friis, deltog i en høring om sikkerhedssituationen i Golfområdet arrangeret af Den Europæiske Union. Som én ud af fire eksterne oplægsholdere, fortalte styrkechefen om AGENOR og situationen i Hormuz generelt. Høringen viste, at EU også har stort fokus på fri og sikker sejlads gennem Hormuz-strædet, og AGENOR blev fremhævet som et godt eksempel på, at et europæisk initiativ kan have en positiv effekt.

 

agenor

Medlemmer af AGENOR-staben deltager i SHADE-mødet om maritim sikkerhed. Foto: PAO FHQ

 

Resolute Support - Afghanistan

 

I sidste uge blev New Kabul Compound, som er en af de internationale baser i og omkring Kabul, overdraget fra NATO til de afghanske sikkerhedstyrker. Basen har indtil nu huset de danske sikkerhedsstyrker, Mobile Force Protection Team. Udover de danske styrker har der været britiske og mongolske enheder på basen. Sikrings- og eskorteholdet har fra New Kabul Compound blandt andet fungeret som reaktionsenhed, eller Quick reaktion Force, i hele Kabul. Sikrings- og eskortesoldaterne ser nu frem til at returnere til Danmark indenfor den nærmeste fremtid.

??

Dannebrog bliver taget ned i New Kabul Compound. Foto: RS.

 

??

Afghansk delegation marcherer frem med det afghanske flag. Foto: RS.

 

Kosovo Force KFOR - Kosovo

 

skydebane

 

Den danske bevogtningsdeling har brugt dele af den forgangne uge på skydebanen. Denne træning har haft to formål. Soldaterne har trænet skydning med pistol overfor en nært opdukkende modstander, så de kunne øve deres standardreaktioner i forbindelse opgaven, som soldaterne løser i hovedvagten. Derudover er der blevet trænet skydning med gevær fra kulisser, så soldaterne øver forskellige skydestillinger.

Træningen foregår først uden udrustning, så teknikken kommer helt på plads, inden der trænes i fuld kampudrustning. Til sidst foregår træningen i fuld kampudrustning i mørke.

 

skydebane

Foto: KFOR.

 

NATO Mission Iraq – Helikopterbidraget på Al Asad Air Base i Irak

 

Helikopterbidraget har den seneste uge gennemført den første planlagte vedligeholdelse i de nye hangarfaciliteter. Det skete, da der blev gennemført seksmåneders eftersyn på den ene af de medbragte helikoptere. Eftersynet forløb uden større udfordringer, og helikopteren blev meldt klar efter tre dage i hangaren.

 

Der er i den seneste uge blevet fløjet fire missioner.

helo AAAB

En dansk helikopter med den danske lejr i baggrunden ved solopgang. Foto: NMI

 

NATO Mission Iraq – Rådgivningsbidraget i Bagdad i Irak

 

Den internationale NATO Mission Iraq har i den seneste uge gennemført 83 aktiviteter i relation til opgaven med rådgivning af det irakiske forsvarsministerium, den irakiske forsvarsstab i og omkring Bagdad. Aktivitetsniveauet har været støt stigende, siden Hold 2 ankom til missionen.

Det danske sikrings- og eskortebidrag har eskorteret til seks møder indenfor den internationale zone (green zone) og 43 møder udenfor den internationale zone (red zone). Der er gennemført otte rekognosceringsture.

 

De internationale bidrag til sikrings- og eskorteopgaven er fordelt over lettiske, spanske og polske sikrings- og eskortedelinger, som under danske ledelse har gennemført 11 ture i green zone, otte ture i red zone og syv rekognosceringsture.

 

Operatørbidraget – Shaw Air Force Base, South Carolina, USA
De danske kontrol- og varslingsoperatører indgår fortsat i døgnbemandingen ved det amerikanske kontrol- og varslingscenter på Shaw Air Force-basen i staten South Carolina. Det danske bidrag er flyttet med den amerikanske enhed med Kingpin til den nyetablerede lokalitet i USA sammen med tre andre koalitionspartnere; England, Australien og Canada.

 

De danske operatører arbejder på vagthold om natten og om formiddagen, hvor der erfaringsmæssigt er mest travlt i missionsområdet i Mellemøsten, idet operationstempoet normalt er højere end om natten.

 

Opgaven for de danske soldater er at støtte Operation Inherent Resolve-missionerne med luftrumsovervågning og koordinering af luftrum og lufttrafik i missionsområdet 24/7.