Oplysning om adgang til skydeterrænet findes på de informationstavler, der er opsat ved indfaldsvejen.

Spørgsmål kan rettes til Skydekontoret, tlf. 7283 9550.

Disse sider opdateres løbende i takt med, at oplysninger tilgår skydekontoret.
Planlagte aktiviteter vil som hovedregel være synlige cirka 1 måned frem.

SIDEN OPDATERES IKKE. Der henvises til oversigt over skydetider

 

Skydetider i pdf-format