[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Eksperten skal lede et hold, der skal hjælpe med indsatsen i Sortehavet.

Søværnet og Beredskabsstyrelsen har sendt en ekspert i olieforurening til Ukraine, hvor han skal rådgive de ukrainske myndigheder i bekæmpelse af den forurening, der lige nu plager Sortehavet.

De ukrainske myndigheder har rettet henvendelse til EU for at få støtte med et hold eksperter, der kan rådgive i bekæmpelsen af olieforureningen. På baggrund af den henvendelse rettede EU henvendelse til Beredskabsstyrelsen med en opfordring om at indstille egnede kandidater.

Beredskabsstyrelsen indstillede i samarbejde med Forsvarskommandoen og Søværnets Operative Kommando orlogskaptajn Carsten Rasmussen.

Orlogskaptajn Carsten Rasmussen skal være leder af det eksperthold, som EU nu sender til området omkring den nordlige del af Sortehavet. Udover den danske holdleder består holdet af eksperter fra Letland, Frankrig, Italien, Portugal, EU kommissionen og OCHA/UNEP i Geneve.

En voldsom storm ramte for lidt over en uge siden Sortehavet og førte til flere skibsforlis. Blandt andet forliste en russisk tanker, der medførte flere tusind ton olie. Det er nu blandt andet den olie, der skaber forurening i området.