[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

De 6000 havmiljøvogtere har sat den rød-hvide SOK-vimpel på deres båd og har et vågent øje rettet mod eventuel olieforurening af det danske havmiljø.

STOP OLIEN-kampagnen, hvor sejlere kan melde sig som havmiljøvogtere, er i dag godt kendt af danske og udenlandske skibe i vores farvande, og meget tyder på, at havmiljøvogternes tilstedeværelse på havet har en præventiv virkning over for potentielle olieforurenere.

Kampagnen har desuden skabt stigende interesse i udlandet, og korpset af frivillige havmiljøvogtere omfatter nu også svenske og tyske fritidssejlere.

STOP OLIEN-kampagnen startede med sejlersæsonen 2006 og nåede i den første sæson op på omkring 4000 havmiljøvogtere. Antallet af havmiljøvogtere i 2007-sæsonen er derfor øget med hele 50 procent.