[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

På Sjællands Odde, helt ude på det yderste af spidsen, bor Værnsfælles Dronesektion (VFD). Sektionen er en lille enhed, som består af ni mand fra Søværnet og Flyvevåbnet, der udfører alle former for droneflyvninger for forsvarets enheder.

Til dette benytter man blandt andet droner af mærket BANSHEE 500. Disse droner flyves af to operatører, der sidder i et Operations Center (OC).

- Da jeg tiltrådte som chef for denne enhed i starten af 2006, havde man et OC, der var bygget ind i en standard 20 fods container, siger chefsergent Bøggild G. Lohse.

BANSHEE systemet, som det hed, kunne godt operere fra denne container, men der blev afgivet en masse varme fra strømforsyning og computere, som det var svært at komme af med igen, så besætningsmedlemmerne blev hurtigt utilpasse, når de skulle operere i længere tid ad gangen.

Så nye muligheder
Bøggild G. Lohse tænkte kreativt og fandt brug for noget af forsvarets ellers pensionerede materiel.

- Jeg vidste, at der var 18 udfasede DEHAWK OC, som man på daværende tidspunkt skulle finde anvendelse for. Gennem min tidligere tjeneste ved KLG vidste jeg, at de ville være perfekte til brug som Drone OC. Og jeg fik reserveret tre DEHAWK OC, samt en del andet materiel, forklarer Bøggild G. Lohse

VFD fik leveret sin første OC kort før sommerferien i år, og ved hjælp af teknikerbistand fra Søværnets Teknikskole var den første prototype klar til at blive afprøvet under en øvelse på Bornholm i efteråret.

Alle tests har været tilfredsstillende, og operatørerne er glade for de nye arbejdspladser. Prisen for ombygning til en operativ OC er under 100.000 kroner per enhed.

Da VFD er fuldt mobil, så er det nødvendigt, at man har tre OC, således at der kan skabes kontinuitet, så man kan operere på flere fronter. De resterende to OC skal ombygges i løbet af 2008.