[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Der blev ikke et stort slag i Køge Bugt. Jorden ved Kongeåens bredder kom ikke til at ryste under heftige kampvognsslag. I stedet er danske soldater og deres førere kommet til at stå langt fra Danmark mellem oprørsstyrker med hjemmegjorte vejsidebomber og håbefulde embedsmænd med livsnødvendige genopbygningsprojekter. Det kræver en ny type leder og en ny stil i det danske forsvar.

I arbejdet med at opdatere grundlaget har Forsvarets ledelse valgt at gå i dialog med medarbejderne om, hvad god ledelse er.
– At lede betyder at gøre sig afhængig af nogen og at udføre en opgave gennem andre, derfor skal medarbejderne inddrages i arbejdet med det nye ledelsesdirektiv, fortæller forsvarschef Jesper Helsø.
Det er de forventninger, Forsvarets medarbejdere har til deres ledere, forsvarschefen håber på at få mere at vide om gennem arbejdet.
– Jeg skal have et input nedefra. Jeg tror, at det er vigtigt at få den diskussion, siger Jesper Helsø. 

Forsvaret vil følge med tiden
Siden begyndelsen af 2007 har en arbejdsgruppe set på, hvordan Forsvarets ledelsestraditioner kan følge med tiden, inden de går hen og bliver utidssvarende. Og nu er tiden kommet at inddrage et bredt udsnit af Forsvarets medarbejdere i udviklingsarbejdet. Fra juni til september skal ca. 20 fokusgrupper med hver omkring 10 medlemmer arbejde med teksten til et nyt ledelsesdirektiv. I grupperne skal man bl.a. drøfte, hvordan man kan matche forskellige ledertyper med forskellige typer opgaver. Som en del af arbejdet skal fokusgrupperne forholde sig til et udspil fra ledelsen, der lyder:

God ledelse skal være en afvejning af fire overordnede hensyn:
• Sikre gode resultater
• Udvikle de menneskelige relationer
• Tilskynde til fornyelse
• Fastholde stabilitet
Holder planerne vil et nyt ledelsesdirektiv se dagens lys ved årets udgang.

Hør hele interviewet med forsvarschefen.