[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

- Forsvaret tolerer ikke krænkende adfærd. Så klare er ordene fra presseofficer ved Forsvarets Personeltjeneste, Frede Damsø.

- Vi har oprettet et konfliktmæglernetværk. Det fungerer sådan, at vi nu har en konfliktmægler på hvert tjenestested, hvor man kan henvende sig, vis man har problemer eller eksempelvis føler sig diskrimineret, fortsætter Frede Damsø. 

Konfliktmæglernetværket består af ansatte i Forsvaret, som frivilligt har uddannet sig til enten mæglere eller konfliktmæglere. De førstnævnte anvender aktiv lytning og kan ved konflikter gyde olie på vandene, og bilægge mindre konflikter. De egentlige konfliktmæglere kan aktivt gå ind i større konflikter og mægle mellem parterne.  

Erik Nordahl-Pedersen, oberstløjtnant og chef for personelpolitisk sektion i Forsvarets Personeltjeneste, er chef for netværket. 

- Det er helt klart blevet bedre. Forsvaret har ligesom alle store arbejdspladser problemer med krænkende adfærd. Men det er desværre helt normalt på store arbejdspladser, hvor der er hierarki, og hvor begge køn og en masse minoriteter arbejder side om side.

Netværket får flere henvendelser end førhen. Det skyldes i følge Erik Nordahl-Pedersen, at systemet er blevet mere kendt.

- Det er blevet legitimt at henvende sig, og der er nogle folk parat til hjælpe. Forsvaret er i dag meget hurtigere til at gribe ind, når der er konflikter end førhen. fortæller Erik Nordahl-Pedersen.