[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Forsvaret offentliggjorde den 30. september 2007 mistanken om, at der var tale om egenbeskydning under kamphandlingerne den 26. september 2007 i Afghanistan, og at en undersøgelse ville blive iværksat. Under kamphandlingerne mistede to danske soldater livet.
 
I dag har Forsvarets Auditørkorps frigivet den danske rapport om kamphandlingerne den 26. september. Ifølge rapporten var det briterne som fejlagtigt beskød de danske soldater, men ifølge Auditørkorpset er der ikke er grundlag for at bebrejde dansk personel i forbindelse med ulykken.

Der vil blive lært af ulykken
Årsagen til egenbeskydningen er endnu ikke afklaret, da den engelske del af undersøgelsen endnu ikke er afsluttet.

- Det var en helt igennem forfærdelig ulykke. For de pårørende, for de to soldaters kammerater, og for vore britiske kolleger. Vi vil gøre vores til at lære af ulykken og minimere risikoen for egenbeskydning mest muligt. Mikkel Keil Sørensen og Thorbjørn Ole Reese døde i kamp og deres indsats vil ikke blive glemt, siger forsvarschef, Jesper Helsø.

Godt samarbejde
Forsvaret har generelt et fremragende samarbejde med de britiske styrker, som ikke ændres af denne tragiske ulykke. Forsvaret vil koordineret med Forsvarets Auditørkorps nøje følge de kommende britiske undersøgelser for at uddrage relevante erfaringer.  

De pårørende og soldaterne ved den danske bataljon i Afghanistan er blevet underrettet om auditørundersøgelsens resultater.

Se skitse over placering af enheder under hændelsen

Læs redegørelsen på Forsvarets Auditørkorps' hjemmeside

Oplysninger om Javelin raketsystemet kan bl.a. ses på disse hjemmesider:

www.armedforces.co.uk/army/listings/l0127.html
www.eliteukforces.info/weapons/javelin
www.army-technology.com/projects/javelin/

Information til redaktionerne:

Forsvaret vil være til rådighed for pressen sådan:

Interview med Forsvarets talsmand i denne sag: Chefen for Operationsdivisionen ved Hærens Operative Kommando, oberst Henrik R. Sommer, den 18. december ved Hærens Operative Kommando i Karup fra kl. 1500. Kontaktpunkt ’Porten ved Gedhusvagten’.

Henvendelse til presseofficer, major Erik Bøttger, Telefon: +45 2162 3730. E-mail: hok-presse@mil.dk.

Billeder (faste og levende) kan rekvireres ved henvendelse til Morten Buschmann ved Forsvarets Mediecenter, telefon 4567 4920 E-mail: mob@ftv.dk