[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Fire russiske officerer startede i morges deres inspektion af det danske Forsvar. I 48 timer har de fri adgang til og eskorte i et område som ca. strækker sig fra Holstebro til Århus ned til Haderslev og over mod Oksbøl.
De russiske våbenkontrolinspektører er her i landet, fordi de ifølge Wien-dokumentet må inspicere områder, hvor militære aktiviteter gennemføres.

En reaktion på Den Kolde Krig
Wien-dokumentet blev til i 1992. Efter flere år med kold krig og mistænkelighed på tværs af landegrænser, var det vigtigt at få øget tilliden mellem landene i Europa. Tanken var, at tilliden kunne forhindre, at en ny krig starter på grund af mistillid og fejltolkning af parternes aktiviteter.
Wien-dokumentet består af en række såkaldte sikkerheds- og tillidsskabende foranstaltninger. Alle OSCE-lande skal en gang om året informere de andre lande om deres militære styrker og større våbensystemer, samt fortælle om, hvor mange større øvelser man planlægger at afholde. Desuden skal hvert land være klart til at modtage op til tre inspektioner om året.

Vi inspicerer også
To til tre gange om året tager danskerne også på inspektioner. Vi har blandt andet været i Serbien, Georgien, Albanien og Rusland.
De danske inspektioner har ofte haft andre formål, end bare at verificere det inspicerede lands overholdelse af Wien-dokumentet. I f.eks. Albanien har vi etableret et samarbejde om uddannelse af den albanske våbenkontrolorganisation. Her har vi altså kombineret en inspektion med et sikkerhedssamarbejde.

Russerne kommer til Danmark næsten hvert år. Og bliver godt modtaget hver gang. Inspektørerne, der er her nu, tager hjem på fredag, og så skal de i gang med en rapport, hvor de skal fortælle, hvordan inspektionen er gået og om Danmark har levet op til sine forpligtelser i forhold til Wien-dokumentet. Der har aldrig været problemer med dette i Danmark, og det forventes heller ikke at være tilfældet i denne inspektion.