[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Det er 143. Dybbøldag, og det meste af dagen foregår, som den plejer, med kransenedlæggelse, march gennem Sønderborg og gudstjeneste i Sct. Marie kirken.
Enkelte nyskabelser er der dog. Tonerne fra "Slumre sødt i Slesvig jord" fra Slesvigske Musikkorps får nu konkurrence af sækkepibeorkestret "Sønderborg Pibes and Drums", der spiller ved 20.30-tiden efter gudstjenesten klokken 19.00.
Orkestret blev stiftet af en engelsk soldat, der har deltaget i ringriderfesten i Åbenrå, og fundet en sønderjysk kæreste.

Tysk deltagelse
Ved Dybbøldagen mindes preussiske soldaters stormløb på Dybbøl Skanser i 1864. Slaget endte i et dansk nederlag. Cirka 700 danskere og 253 preussere blev dræbt 18. april 1864.

15 tyske soldater fra en logistikbataljon ved Hamborg deltager i mindehøjtideligheden sammen med talrige repræsentanter fra den danske hær og forskellige sønderjyske foreninger.
Ved sammenkomsten efter gudstjenesten deltager forsvarsminister Søren Gade.