[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Storkorset overrækkes personligt af majestæten. Indstillingen til at blive dekoreret med ordenen foregår via det relevante ministerium, i dette tilfælde Forsvarsministeriet.
Det er meget få, der bliver Storkorsridder. Sidste år var afgående nationalbankdirektør Bodil Nyboe Andersen og hofchef hos kronprinsparret kammerherre Per Thornit de eneste der blev udnævnt. Der er tradition for, at forsvarschefen benådes med Storkorset. Christian Hvidt blev Storkorsridder i 2001, og Jørgen Lyng blev det i 1994.
Andre Storkorsriddere er f.eks. Mærsk Mc-Kinney Møller og forhenværende statsminister Poul Schlüter.

Våbenskjold på Frederiksborg Slot
Når man bliver dekoreret med Storkorset, skal man vælge et våbenskjold. Dette skjold males herefter i en gammel bog, hvor man siden 1671 har indskrevet våbner for Storkorsriddere. Hver side i bogen er dedikeret til en ridder. Skjoldet hænges derudover op i Frederiksborg Slotskirke.
Både på slottet og i bogen er våbenskjold for alle Storkorsriddere igennem historien.
Der er omkring 20 nulevende riddere af Storkorset.

Storkorset er i praksis den højeste orden i Dannebrogordenen, som en borger kan modtage. Storkorset findes dog også med bryststjerne i diamanter, men der er kun to, som har disse. Den højeste klasse af ordenen, Storkommandør at Dannebrogordenen, tildeles alene Kongelige.
Dannebrogordenen blev indstiftet af kong Christian V den 1. december 1671.