[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

- Overordnet set er der tale om, at vi støtter demokratiseringsprocesserne i det serbiske forsvar, forklarer major Søren Boye, der er sagsbehandler for samarbejdet i Forsvarskommandoen. De projekter, som Danmark støtter i 2008, handler blandt andet om uddannelse af serbiske officerer på det Baltiske Militærakademi og uddannelse i engelsk, så de serbiske officerer bedre kan kommunikere med kolleger fra NATO. Et andet projekt handler om parlamentarisk kontrol med de væbnede styrker. I forbindelse med det projekt afholder det danske Forsvarsakademi et seminar for officerer fra den serbiske generalstab til næste år
- Det er vigtigt, at de kommende chefer for det serbiske forsvar ved noget om parlamentarisk kontrol. Officererne skal have en forståelse af, at man skal spørge politikerne, siger Søren Boye.

Tiltrængte reservedele
Den danske støtte handler dog ikke kun om demokratisering. Danmark støtter også et projekt, der skal styrke det serbiske forsvars evne til at gennemføre eftersøgninger og redninger med helikopter. Det beredskab lider under, at Serbien i knap 15 år ikke har kunne købe reservedele til sine franske redningshelikoptere. Først som følge af den internationale våbenembargo og siden på grund af samarbejdsvanskeligheder mellem serberne og den franske leverandør.
- Det er lykkedes Danmark at bløde franskmændene op, så serberne igen kan købe reservedele, siger Søren Boye. 

Støtte til Serbien er en del af Danmark internationale sikkerhedssamarbejde. Det var tidligere særligt rettet mod de baltiske lande. Men efter at de baltiske i 2004 blev optaget i NATO, rettede Danmark fokus mod landene på Balkan. Den danske støtte er på ca. 35 millioner kr. om året, her af går ca. 12 millioner til Serbien.