[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Arbejdsgruppen har i delrapporten taget udgangspunkt i en række forsvarsmæssige og samfundsmæssige forhold af særlig betydning i relation til justeringen af Forsvarets personel- og uddannelsesstruktur. Udviklingen inden for disse områder vil have betydning for Forsvaret som arbejdsplads og uddannelsesinstitution. Dermed også for Forsvarets evne til at rekruttere, fastholde og udvikle medarbejdere i fremtiden.

Kommandør Annemette Ruth, som er chef for policy og rådgivningsafdelingen ved Forsvarets Personeltjeneste, kommenterede i et interview med TV2 News delrapportens anbefalinger.

Hun svarede blandt andet på følgende spørgsmål:

Hvorfor har der været behov for at ændre på forsvarets uddannelser?

- Vi vil være sikre på at vores uddannelser sætter vores medarbejdere i stand til at løse de opgaver, der er fastsat i forsvarforliget,
og Vi ønsker at tydeliggøre at man ikke ender i en blindgyde, hvis man uddanner sig i forsvaret.

Hvad vil Forsvaret rent konkret gøre?

- Linieofficersuddannelserne har gennemgået et kvalitetscheck og er blevet justeret så de med stor sandsynlighed vil kunne anerkendes
på niveau med tilsvarende uddannelser i det civile. Fx går vi efter at få officersgrunduddannelsen anerkendt som en professionsbachelor
og vores stabkursus anerkendt som en masteruddannelse.

- Vi har indført  kontraktofficersordninger, hvor den ene ordning giver mulighed for, at man kan blive ansat som officer i Forsvaret på baggrund af sine civile kompetencer, hvorefter man gennemgår en kortere militæruddannelse. Det kan fx være folk med en civil skibsfører- eller maskinmesteruddannelse, men også andre civile uddannelser kan være relevante. Den anden kontraktofficersordning kan kun gennemgås i hæren og er rettet mod unge, som ønsker en kortere karriere i Forsvaret som officer.

- Vi vil generelt arbejde for at gøre det mere tydeligt, hvilke kompetencer man erhverver sig i Forsvaret, så folk nemmere kan få merit for hvad de kan, hvis de vil går videre i det civile uddannelsessystem.

- Vi vil afskaffe tjenstepligten på de fleste af vores uddannelser. I Forsvaret får man løn under uddannelse og hidtil har det været sådan; at medarbejdere, der har gennemgået en længerevarende uddannelse, har været pålagt tjenestepligt for at Forsvaret kunne være sikre på at få gavn af en uddannende medarbejder i en periode. Fremover vil man kun få tjenestepligt, hvis man gennemgår meget dyre uddannelser, der også er efterspurgte i det civile, f.eks. pilot-uddannelsen.

- Endelig har vi lagt op til en gennemgribende ændring af vores sergentuddannelser, som bl.a. har til formål at styrke sergentgruppens ledelsevirke.

Hvorfor er det vigtigt at uddannelser kan bruges i det civile?

- Mange unge mennesker ønsker ikke at være ansat hos den samme arbejdsgiver hele livet. Hvis man efter at have være ansat i Forsvaret ønsker at videreuddanne sig, skal man kunne være sikker på at man ikke behøver at starte forfra i uddannelsessystemet. Derfor skal Forsvaret hjælpe med at dokumenteres hvilke kompetencer man allerede har, så man kan få merit for disse.

Risikerer I ikke at folk forlader Forsvaret, hvis de får civile kompetencer?

- Det er muligt, men der er lige så stor chance for at folk vælger at blive i et firma, som sørger for at du bliver udviklet gennem hele din ansættelse og giver dig papir på det, du kan.

Hvad kan I gøre for at modvirke at folk forlader Forsvaret på grund af internationale operationer?

- Vi skal få fordelt byrden på flere skuldre. Blandt andet derfor er det vigtigt at arbejde med rekruttering og fastholdelse. Vi skal sikre, at alle vores ansatte er fit for fight så de kan udsendes. Vi skal sørge for øget støtte og rådgivning til de pårørende, så belastningen kan mindskes en smule.

 De vigtigste anbefalinger fra delrapporten.