[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]


 CH HOK, Generalmajor Poul Kiærskou, og CH FBE, direktør Jørgen Steen Knudsen, underskrev i går torsdag d. 8. maj i Kosovo en Service Level Agreement vedr. drifts- og vedligeholdsopgaverne i lejren, og markerede dermed den officielle overdragelse af opgaverne til FBE.

Formålet med overtagelsen er at aflaste Forsvarets operative struktur, for på den måde at frigøre ressourcer og mandskab til deres kerneopgaver. Samtidig får FBE mulighed for at udnytte de kompetencer organisationen har på drifts- og etablissementsområdet uden for landets grænser.

Opgaverne i Kosovo omfatter drift af servicefaciliteter som kantine, PX og vaskeri samt rengøring, renovation og arealpleje. Endvidere omfatter opgaverne drift og vedligeholdelse af de tekniske installationer, etablissementsområdet og en skydebane.

Opgaverne bliver varetaget af et lokalt støtteelement KFOR LSE, som er bemandet med medarbejdere fra FBE’s hjemlige struktur. Den praktiske udførelse af opgaverne bliver hovedsageligt foretaget af lokale ansatte under ledelse af FBE.