[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Line Lærkholm-Bengtsen

Efter sommerferien sætter 41 konstabler og befalingsmænd sig på skolebænken på Forsvarets regning. De har valgt at tage en HF-eksamen, der skal give dem adgang til en af officersskolerne. Hos Forsvarets Rekruttering er man meget tilfreds med resultatet.
– Vi regnede det for en succes, hvis der var 25, der søgte uddannelsen og 20, der bestod optagelsesprøverne. Men det er gået langt bedre, end vi havde turde håbe på, siger oversergent Henrik Hyldahl fra Forsvarets Rekruttering, der er med til at administrere uddannelsestilbudet. 50 ansøgere fra hele landet og fra alle værn meldte sig, og 43 bestod. Det nye uddannelsestilbud skal i sidste ende give Forsvaret flere officerer.

Lang vej til målet
De 41 mand er klar til at terpe grammatik og brøker. Forude ligger en lang vej brolagt med prøver og tests. HF-eksamen er i hus næste sommer, og om tre år kan de forhåbentligt trække i officersuniformen.
– På nuværende tidspunkt kan vi naturligvis ikke sige, at vi får tilstrækkeligt med officerer ud i den anden ende. Vi har fået mere end dobbelt så mange ind via HF-ordningen, end forventet. Så forudsætningerne er til stede. Det er et langt sejt træk, men det ligner en succes, mener Henrik Hyldahl.