[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Når uheldet er ude, og vi får sårede soldater i de internationale missioner, skal den efterfølgende behandling være den bedst mulige. Det gælder både den umiddelbare førstehjælp, den første lægelige behandling i missionsområdet, behandlingen under transporten hjem og endelig den opfølgende behandling i det danske sygehusvæsen.

Forsvaret har lige siden det internationale engagement på Balkan blev påbegyndt i begyndelsen af 1990erne haft et velfungerende samarbejde med Rigshospitalet omkring modtagelse af sårede danske soldater fra de internationale missioner. Rigshospitalets Traumeafsnit har gennem årene opbygget stor erfaring i behandling af de skader, soldater kan få i kamp, og som jo normalt ikke ses i det danske sygehusvæsen.

Efter en såret dansk soldats hjemkomst til videre behandling i det danske sygehusvæsen opretholder Forsvaret sin kontakt til patienten og dennes familie. En kontaktofficer og en læge fra Forsvarets Sundhedstjeneste følger løbende den indlagte patient.

En familie til en såret soldat kritiserer i dag i medierne den behandling, som soldaten fik på Rigshospitalet i forbindelse med hans ankomst og første behandling på hospitalet. Forsvaret blev gennem sin kontaktlægeordning og ved Generallægens besøg hos patienten opmærksom på de omtalte forhold og gjorde mandag den 7. april den pågældende afdelings ledelse opmærksom på forholdene. Generallægen har aftalt at følge op på sin henvendelse ved et møde med Rigshospitalets lægelige direktør mandag den 14. april med henblik på en nærmere gennemgang af det aktuelle forløb samt fremadrettede justerings- og optimeringsmuligheder

"Vi lægger afgørende vægt på, at vores sårede soldater får den bedst tænkelige behandling, og det må ikke ske, at en såret soldat lider unødigt, fordi behandlingen ikke er god nok," siger generallæge Erik Darre, chef for Forsvarets Sundhedstjeneste.