[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Dagbladet Politiken bringer søndag en artikel om, at et antal sergenter har stjålet kanonslag og forskellige former for sprængstoffer, og artiklen – og ikke mindst andre mediers opfølgning – giver det indtryk, at der ikke er kontrol med udlevering og aflevering af disse ting.

Det er naturligvis ikke et retvisende billede.

Enhver soldat ved, at det er ulovligt og strafbart at stjæle, og at der gælder særlige regler for omgang med våben, ammunition og sprængstoffer. Officerer, sergenter og befalingsmænd er betroede medarbejdere, og hæren har generelt tillid til, at de opfører sig korrekt.

Hvis der opstår formodning eller mistanke om, at der sker eller er sket tyveri, så bliver disse tilfælde naturligvis undersøgt, og hvis der er grundlag for det, rejses der en straffesag, som kan få ganske alvorlige konsekvenser for de pågældende.

Der er mulighed for at foretage stikprøvekontroller for ulovlig besiddelse af ammunition og sprængstoffer, og der kan også foretages ransagninger hos enkeltpersoner og i enheder.
Ligeledes har enhver pligt til umiddelbart at informere om eventuelle ulovligheder.
Men ulovligheder som tyveri kan ikke fuldstændig undgås selv med den mest omfattende kontrol.

Hæren accepterer ikke tyveri, der er en kriminel handling.

Kilde: Hæren