[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

medier torsdag er oberst Lars R. Møller fra Hærens Kampskole citeret for, at hæren ham bekendt ikke har bedt om et observationshelikopter-bidrag til Afghanistan.

ISAF hold 4 har i deres afsluttende missionsrapport anført, at ”dansk helikopterkapacitet bør tilvejebringes til støtte for bataljonen og Task Force Helmand”.

Holdet anfører, at der i særlig grad er behov for helikoptere til opklarings- og sikringsopgaver samt visse former for personeltransport. Da der senere opstod mulighed for udsendelse af et helikopter-bidrag, der kan løse disse opgaver, var HOK derfor enig i, at det var en god idé.

Lars Møller erkender i dag, at han ikke har været fuldt opdateret i forhold til rapporten og hærens ønsker.

Erfaringer fra både Irak og Afghanistan har vist, at helikoptere er et godt supplement til operationer på landjorden, og derfor er der heller ikke nogen vaklen hos chefen for Hærens Operative Kommando, generalmajor Poul Kiærskou:

Hæren hilser forslaget om at sende helikopterne af sted velkomment. Vi får her et godt stykke værktøj i vores kasse.