[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Jan Schelbech

Staten står foran en voldsom it-omlægning.  Statens myndigheder og virksomheder skal samle al it-drift og administration i to centrale servicecentre. Det ene center skal stå for al it-drift i staten og det andet skal håndtere administration af løn, rejse og bogholderi og økonomi m.m.

Sådan lyder oplægget til en effektivisering af statens virksomheder fra Finansministeriet. Det har man kunne læse i flere medier i denne uge. Artiklerne er baseret på en endnu ikke offentliggjort rapport fra ministeriet. 

Høj effektivitet i forsvaret
Men hvis etableringen af de nye servicecentre bliver en realitet, kommer det kun i begrænset omfang til at omfatte forsvaret. Forsvaret har bl.a. i forbindelse med det nuværende forsvarsforlig været igennem en større rationaliserings- og effektivitetsproces på netop de områder, som de nye servicecentre skal håndtere. Derfor bliver forsvaret kun i mindre grad ramt af nye it-initiativer for statsvirksomheder.

- Vi lever allerede op til den effektivt som kræves. Forsvaret er på nuværende tidspunkt mere effektiv på it-området end øvrige statsvirksomheder, siger kommandør Jesper Britze fra udviklingsstaben i Forsvarskommandoen.

Forsvaret er også en meget stor statsvirksomhed. Derfor er vurderingen, at gevinsten ved at indgå i fælles servicecentre vil være begrænset for forsvaret.

Løn og rejse
På to områder bliver forsvaret dog omfattet af de nye servicecentre. Forsvarsministeriet udgave af Statens Lønsystem (SLS) skal ændres, så alle de danske ministerier benytter den samme udgave Samtidigt skal dele af rejseadministrationen i forsvaret foregå i det nye fælles system. Det er til gengæld kun de områder, som ikke allerede er en del af forsvarets ressourcestyringssystem DeMars.

Bortset fra de to områder, skal Forsvarsministeriet, Forsvarskommandoen og forsvarets funktionelle tjenester fortsat håndtere It, løn, økonomi, rejser og personaleadministration. Her vil forsvarets ressourcestyringssystem være krumtappen.