[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Efter at have skiftet besætning og overdraget fem tilbageholdte pirater til Holland, er Absalon nu på vej tilbage til Aden-bugten. Her skal Absalon, der hidtil har indgået i den internationale flådestyrke, Task Force 150, nu indgå i en ny flådestyrke, Task Force 151. Task Force 151 blev oprettet 12. januar 2009 af det maritime koalitionshovedkvarter i Bahrain.

Operationsområdet for Task Force 151 er identisk med det operationsområde, som Absalon hidtil har sejlet i. Men fordi Task Force 151 hovedfokus er på anti-pirateri forventer søværnet, at Absalon i fremtiden kommer til at befinde sig i Aden-bugten.  

Anti-pirateri opgaverne i Task Force 151 er de samme som i Task Force 150. Forskellen på de to styrker består i, at de øvrige opgaver, som Task Force 150 også tager sig af, er nedtonet i Task Force 151.

- Det giver god mening, at Absalon nu flyttes fra Task Force 150 til Task Force151. Absalon er sendt til området med et særdeles robust mandat inden for pirat-bekæmpelse, og ved at Absalon nu overgår til en ny koalitionsstyrke, der netop har dette formål for øje, giver det mulighed for optimal udnyttelse af Absalon mandat, siger orlogskaptajn Thomas Bay Jensen fra Søværnets Operative Kommando

Det er planen, at Absalon returnerer til Danmark i midten af april 2009.

Kilde: Søværnets Operative Kommando