[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Fra dansk side er formålet med samarbejdsaftalen at kunne bruge Djibouti havn som en sikker forsyningshavn for danske krigsskibe, der udsendes til operationer ved Afrikas Horn.

Desuden ønsker Danmark at hjælpe Djibouti med at opbygge egen kystbevogtning. Hensigten er, at landet på sigt selv skal kunne patruljere sit eget territorialfarvand og gribe ind over for kriminalitet på havet.

Første konkrete resultat
Samarbejdsaftalen, som forventes underskrevet af begge parter inden for få dage, er det første konkrete resultat af de bilaterale kontakter, som Danmark i forbindelse med Task Force 150 har etableret med kyststater ved Aden Bugten.

Foruden Djibouti er Danmark i bilateral dialog med Yemen, Saudi Arabien og Bahrain med henblik på at indgå lignende samarbejdsaftaler.

Om samarbejdsaftalen siger orlogskaptajn John Ærø Hansen:

- For danske sømilitære operationer ved Afrika er det vigtigt, at vores skibe kan gå ind i en sikker havn og få forsyninger. Her er Djibouti ideel. Landet ligger lige, hvor Aden Bugten starter, når vores enheder har passeret gennem Røde Havet, og har en infrastruktur, der gør det muligt at få forsyninger frem. Blandt andet en lufthavn og en stor civil containerhavn.

Det danske bidrag
Danmarks bidrag til samarbejdsaftalen er blandt andet workshops om maritim kapacitetsopbygning, erfaringsudveksling om bekæmpelse af forurening i havet og undervisningsmateriel til landets militærakademi.

Ved Djiboutis havn er der allerede etableret en fransk militærbase, og ved lufthavnen er der en amerikansk militærbase. 

(Kilde: Søværnets Operative Kommando)