[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

En, to, tre lå søværnets tre korvetter smukt side om side i formiddagssolen ved kajen på Flådestation Korsør. Niels Juel, Olfert Fischer og Peter Tordenskiold med Dannebrog vejende fra flagstangen og et mylder af gaster, befalingsmænd og officerer om bord. En god times tid og et par taler senere var flagene halet ned, og kommandotegnet strøget for allersidste gang. De tre korvetter var sendt på pension efter en knap 30 års tjeneste i søværnet.

Korvetterne blev bygget perioden 1978 til 1980, skabt til at forsvare Danmark mod truslen fra øst. Men det var som udsendte enheder, at de har spillet en afgørende rolle i ikke alene søværnets, men hele forsvarets historie. Udsendelsen af Olfert Fischer til den Persiske Golf under Golfkrigen i 1990 var det første eksempel på, at forsvarets enheder blev brugt som redskaber i en aktivistisk dansk udenrigspolitik. Siden udsendelsen af Olfert Fischer har korvetterne blandt andet deltaget i operationer under krigen i det tidligere Jugoslavien, i overvågningen af Middelhavet under krigen mod terror og i FNs operation ud for Libanons kyst.
- Korvetterne har aldrig været de største eller de bedst udrustede enheder, men de har altid løst deres opgaver. Også når det gjorde ondt, sagde eskadrechef Frank Trojahn i sin tale til besætninger og gæster.

I dag er korvetterne ikke alene godt brugt, men også for små til de internationale operationer, som søværnet deltager i. Derfor afløses de af tre nye fregatter, der er ved at blive bygget. Den første af dem skal være operativ i 2012. Når korvetterne er blevet tømt for brugbart udstyr, er det planen, at de skal hugges op. Besætningerne fra korvetterne skal allerede nu i gang med uddannelsen til tjeneste på fregatterne. Omskolingen kommer til at foregå på de fleksible støtteskibe.