[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Forsvarets auditører behandler i øjeblikket flere sager, hvor danske soldater har overtrådt våbenloven. Det kan desværre få alvorlige konsekvenser. Straffen for at overtræde våbenlovens regler om knive blev i juni 2008 strammet så udgangspunktet er fængselsstraf, medmindre der er formildende omstændigheder. Bliver man idømt en fængselsstraf, kan det blandt andet få konsekvenser for ansættelsen i forsvaret.

Personligt ansvar
Ifølge våbenlovens paragraf 4 er det ulovligt at bære kniv på offentligt tilgængelige steder. Den eneste undtagelse er foldeknive med en klinge på højst 7 centimeter, der ikke kan fastlåses i udfoldet position. Overholdelse af våbenloven er et personligt ansvar – også for forsvarets medarbejdere.

Private knive
Hvis du har en kniv, som du har erhvervet privat og som er ulovlig ifølge våbenlovens paragraf 4, kan den aldrig lovligt bruges til tjeneste i Forsvaret. Kort sagt, lad være med at medbringe din private kniv på arbejde og tjenesterejser. Har du brug for en kniv i forbindelse med den daglige tjeneste, så bed om at få den udleveret.

Udleverede knive
I forhold til knive er der en del regler, som du skal være opmærksom på. Du kan få udleveret en kniv, der er ulovlig ifølge våbenloven, hvis dit arbejde kræver det. Du må kun anvende kniven i forbindelse med tjenesten. Du må ikke tage kniven med hjem, eller fjerne den fra tjenestestedet.

Kniv på rejsen
Hvis du skal have en udleveret kniv med på tjenesterejse, kræver det, at du har en gyldig rejseordre, at du har dit militære ID-kort med og at du ikke gør stop på vejen. Skal du flyve, så læg kniven i den bagage, du afleverer til check-in og oplys, at du har en kniv i bagagen. Alternativt kan du aflevere den til sikkerhedskontrollen og få den udleveret på destinationen. Skal du rejse med offentlige transportmidler, skal du opbevare kniven forsvarligt og ikke lade din bagage være uden opsyn. Kniven skal opbevares, så den ikke er synlig for dine medrejsende.
Skal du på tjenesterejse, hvor du ikke har brug for kniven, så lad den ligge på tjenestestedet.

Forsvarets enheder
Det er vigtigt at forsvarets enheder er opmærksomme på, hvilke knive medarbejderne medbringer og bruger. Knive bør kun udleveres i det omfang tjenesten kræver det. Og udlever ikke større knive end der reelt er brug for. Sørg for at anskaffelsen sker efter reglerne. Er der tvivl om reglerne, kan man søge hjælp hos Forsvarets Materieltjeneste.