[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Kristina Schønnemann Jensen

Det er første gang, at Dannebrog skal hejses til ære for Danmarks udsendte. Flagdagen er blevet indført for at hædre alle de danskere, der har været del af Danmarks bidrag til internationale missioner siden 1948. Og i tråd med det ønske bliver flagdagen markeret rundt om i hele landet med flere forskellige arrangementer.
- Jeg synes, vi har en opgave i at signalere flagdagen i hele landet. De udsendte kommer jo fra hele landet, og derfor er det et vigtigt signal at sende, at vi fejrer dem overalt, siger medarrangør af flagdagen på Bornholm, Johnny G. Larsen, der er formand for Folk og Forsvar Bornholm.

Fra Varde til Rønne
Selvom flagdagen er størst i København, markeres dagen i alle ender af landet: Århus, Odense, Aalborg, Fredericia, Viborg, Haderslev, Horsens, Varde, Rønne, Hobro, Holstebro og Næstved.
Mange af stederne er det et samarbejde mellem de lokale garnisoner, soldaterforeningerne, kommunerne og mange flere, der har sørget for, at der bliver gjort lidt ekstra ud af flagdagen.
- Vi synes, det er enestående det, de danske soldater gør. Og vi er glade for at kunne gøre noget for dem med sådan en flagdag, siger Paul B. Knudsen, formand for Folk og Forsvar Nordjylland, der har været med til arrangere flagdagen i Aalborg.

Parader og faldskærmsudspring
Alle steder vil man samles om at hejse Dannebrog, men der er stor variation på, hvordan flagdagen skal se ud rundt om i landet. Parader, mindegudstjenester, koncerter, marcher gennem gaderne, taler, indvielser af mindesten og salutkanoner er bare nogle af idéerne. På Bornholm går de ekstra meget til den med skydning og faldskærmsudspring i Kanondalen i Rønne.
- Det handler om at trække folk til og sætte fokus på, at det ikke bare er en almindelig festdag, men en tradition, som vi 100 procent gerne vil bakke op om, siger Johnny G. Larsen, formand for Folk og Forsvar Bornholm.
Se nedenfor, hvor i landet, du kan deltage i flagdagen lørdag d. 5. september.

København:
Mindegudstjeneste i Holmens Kirke kl. 11.00 (Kun for særligt indbudte). Parade på Christiansborgs Slotsplads kl. 12.30 og derefter reception (Kun for særligt indbudte) i teltet på Ridebanen. Støttekoncert fra kl. 15.00 på Christiansborgsslotsplads, som fortsætter aftenen igennem.
Derudover er der gudstjeneste kl. 13.00 i Simon Peters Kirke på Amager med efterfølgende samling i ”store sal”, hvor en veteran fra Afghanistan fortæller.

Århus:
Dannebrog hejses på Rådhuset kl. 8.00 med efterfølgende parade.

Odense:
Flaget hejses kl. 8.00 på kasernen.

Aalborg:
Mindegudstjeneste i Domkirken kl. 10. March gennem byen til Aalborghus Slot, hvor Dannebrog hejses. Herefter kanonsalut og tale ved Christian Mejdahl, inden der marcheres til Medborgerhusets reception. I løbet af dagen spiller Hjemmeværnets Trommekorps og sangerinden Lene Siel.

Fredericia:
March fra Rådhuspladsen kl. 10.00 til Kastellet kl. 10.30. Flaget hejses, og der vil være taler. Herefter march til Rosenbedet og blomsternedlæggelse, inden afslutning på Rådhuset med reception med taler.

Viborg:
Gudstjeneste i Domkirken og march gennem byen med musikkorps. På kasernen hejses Dannebrog, og borgmesteren holder tale. Der vil også være koncert ved Hjemmeværnets Musikkorps.

Haderslev:
March fra Rådhuset til Domkirken med det Slesvigske Musikkorps. Efter gudstjenesten marcherer man til kasernen, hvor Garnisonskommandanten taler. Bemærk afholdes allerede d. 4. september.

Horsens:
Andagt ved Klosterkirken. Herefter march fra kirken gennem byen med Beredskabets Tamburkorps. Afslutning ved mindesten på havnen, hvor flaget hejses, og der vil være taler af borgmesteren mfl.

Varde:
Parade på Varde Torv ved Jacobi Kirke kl. 10.00. Herefter salutkanon på torvet, og hejsning af Dannebrog og taler på Rådhuset.

Rønne:
March gennem Rønnes gader fra Laksetorvet, hvor Bornholmergarden vil spille. Indvielse af mindesten ved Rønne Havn. Herefter march til mindearrangement i Kanondalen med faldskærmsudspring og skydning af Sortkrudtsskytterne.

Hobro:
Flaget hejses på Rådhuset kl. 8.00. Hjemmeværnet holder samling på torvet.

Holstebro:
Flagdagen markeres i forbindelse med dagens Jubilarstævne på Dragonkasernen.

Næstved:
Fanemarch gennem Næstved kl. 10.00 og afsløring af mindesten.