[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Forsvarschef Tim Sloth Jørgensen besøger i disse dage Arktis, nærmere bestemt Canada og Grønland. Arktis er et område, hvor den globale opvarmning kan få stor betydning, når isen smelter, åbner det nemlig mulighed for at besejle nye skibsruter, og det kan medføre øget skibstrafik. Det nyligt vedtagne forsvarsforlig peger således også på betydningen af klimaændringerne i Arktis for forsvarets opgaveløsning i området.

I Canada besøger forsvarschefen byen Iqaluit, som er administrativ hovedstad i den canadiske del af Arktis. Her mødes Tim Sloth Jørgensen med den canadiske forsvarschef, general, Walter Natynczyk, og netop det øgede aktivitetsniveau er et af emnerne for deres drøftelser:


Inspektionsskibet Ejner Mikkelsen ud for Thule, der er verdens nordligste dybvanshavn.

- I takt med at isen smelter, vil det ændre skibsruterne, hvilket formentlig vil betyde en stigning i skibstrafikken. Derfor er det oplagt at undersøge, om de arktiske nationer kan drage fordel af et tættere samarbejde i regionen. Både Danmark og Canada har gjort sig en del overvejelser på det område, og det er blandt andet det, jeg under mit besøg vil drøfte med min canadiske kollega, siger forsvarschef Tim Sloth Jørgensen.

Sammen rejser de to forsvarschefer videre til Grønland, hvor de blandt andet mødes med formanden for Landsstyret Kuupik Kleist i Nuuk og besøger Thule Airbase.

- Grønland er et meget stort område at dække i forhold til f.eks. farvandsovervågning, søredning og havmiljøovervågning. Klimaændringerne og den forventede øgning af skibstrafikken gør, at vi må se på hvordan, vi mest effektivt udnytter de eksisterende ressourcer i Grønland og målretter dem i forhold til forsvarets fremtidige opgaver i området, siger forsvarschef Tim Sloth Jørgensen.

Fakta

Iqaluit
Iqaluit er administrativ hovedstad i den canadiske del af Arktis. Byen er Canadas nyeste og nordligste hovedstad i det canadiske distrikt Nunavut, som blev oprettet i 1999.
Læs mere om Iqaluit

Thule Air Base
Thule Air Base er det amerikanske flyvevåbens nordligste base og huser blandt andet et radaranlæg.
Læs mere om basen

Forsvarsforliget
Du kan finde hele forligsteksten her, på side ti findes afsnittet ’Særligt om Grønland og Arktis’: