[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Det danske nationale støtteelement (NSE) er er næsten færdig med at flytte fra Kandahar Airfield til Camp Bastion. På den måde bliver det lettere at forsyne de danske soldater i Afghanistan.
– Sammenlægningen gør, at logistikken kun skal et sted hen i Afghanistan og det sparer tid, penge og materiel, forklarer major Næsted, der er chef for NSE’et i Afghanistan.  

Flytningen er sket, fordi det danske forsvar har koncentreret sin indsats i Sydafghanistan.
– Tidligere hold var der jo langt flere styrkebidrag spredt rundt i Afghanistan, og da gav det mening, at man var på en central stor flyveplads, som Kandahar er. Nu hvor vi stort set kun har en stor kunde i butikken, så giver det mening at flytte NSE’et fra Kandahar til Camp bastion, fordi vi kan yde den bedst mulige service herfra, siger major Næsted. 

En anden begrundelse for flytningen er, at lufthavnen i Camp Bastion er ved at blive udbygget til kunne modtage store strategiske transportfly. Når den nye landingsbane er færdig bliver det endnu mere attraktivt, at få forsyningerne igennem Camp Bastion.

Flere forsyninger bliver sejlet
Forsvaret har de senere år, gjort en del tiltag for at begrænse udgifterne til logistik. I år har forsvaret på forsøgsbasis sejlet en del af forsyningerne til De Forenede Arabiske Emirater, hvorfra de flyves videre til Afghanistan. Den rute er billigere, end hvis soldaternes stumper bliver fløjet hele vejen.
– Nogle af forsyningerne f.eks. ammunition samt prioriteret materiel skal vi fortsat flyve ud, men vi prøver at få en bedre balance mellem sejlads og flytransport, siger major Henrik Christensen, fra DANILOG.
Du kan se indslaget om NSE’ets flytning fra Kandahar til Camp bastion på forsvarskanalen.