[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

De militære flys trafikmønstre kan variere meget, eksempelvis under øvelser. To eller flere F16-jagerfly kræver plads, når de træner kamp i de tynde luftlag.

Derfor skal den civile og militære lufttrafik koordineres hurtigt og præcist, og her er det Eskadrille 515, der er entreprenøren. Adskillelsen mellem civile fly og militær øvelsestrafik, og dermed flyvesikkerheden, har naturligvis topprioritet.

For at sikre dét bedst muligt sidder de militære flyveledere og flyvelederassistenter fysisk sammen med deres civile kolleger fra Naviair i Area Control Centre (ACC), altså områdekontrolcentralen, i Kastrup. Faktisk er samspillet mellem de civile og militære så integreret, at de militære flyveledere lige så godt arbejder fra en civil position og omvendt. Det gælder ikke for flyvelederassistenterne, fordi deres opgaver er mere specialiserede. For eksempel leverer en militær assistent flyveinformationer til militær vfr-trafik, der skiller sig ud fra den tilsvarende civile tjeneste.

Det er ACC’en, der siger god for brug af luftrum til øvelsesvirksomhed. Det sker på baggrund af Forsvarets ønsker det pågældende døgn. Eskadrillens flyveledere kender til punkt og prikke Forsvarets operationsmønstre og kan derfor være med til genere den civile lufttrafik mindst muligt, når afspærringen af luftrum planlægges.
- Nøgleordet er dygtighed, og dét giver stor respekt over for vores civile kolleger. Det betyder igen, at vi arbejder på lige fod, og at de ikke sætter spørgsmålstegn, når Forsvaret har brug for luftrum, forklarer chefen for Eskadrille 515, major Michael Mouritsen.

Under eskadrillens vinger hører den såkaldte Airspace Management Cell (AMC), der planlægger brugen og dermed afspærringen af de luftrum, som Forsvaret har brug for. Informationerne sendes til Eurocontrol, der er et fælleseuropæisk luftfartsorgan, der koordinerer det meste af den europæiske civile trafik.

Én ting er planlægning, en anden er den praktiske flyvning. Michael Mouritsen understreger, at militær øvelsestrafik som regel er meget dynamisk, hvorfor flyvelederne og assistenterne ikke mindst er på plads under selve flyvningerne:
- Der kan opstå situationer, hvor eksempelvis F16 og civile kommer i konflikt med hinanden. Så skal vi være parate til reagere prompte. Vi er garanter for flyvesikkerheden.

FAKTA
Eskadrille 515 opererer fra den integrerede områdekontrolcentral i Kastrup. Eskadrillen hovedopgaver er flyvekontrol- og flyveinformationstjeneste til Forsvarets luftfartøjer. Den kontrollerer adgang til dansk luftrum, yder suverænitetshævdelse, identifikation, assistance til luftfartøjer i nød m.m.
Eskadrille 515 sikrer optimale træningsforhold for Forsvaret i dansk luftrum.