[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

To soldater blev dræbt ved en ulykke i Oksbøl den 11. juni.

De pårørende til begge de to dræbte har ønsket, at begravelse og bisættelse foregår som en privat ceremoni, der alene har militær deltagelse fra Den Kongelige Livgarde og Jydske Dragonregiment.

Konstabelelev Jonas Rasmussen begraves fra Kastelskirken i København onsdag den 16. juni kl. 11 og med efterfølgende jordfæstelse i Vordingborg kl. ca. 13.45.
Der vil være deltagelse fra Den Kongelige Livgarde med regimentschefen, oberst, kammerherre Lasse Harkjær.

Konstabelelev Simon Kofoed Christensen bisættes fra Holstebro Sognekirke torsdag den 17. juni kl. 13.
Der vil være deltagelse fra Den Kongelige Livgarde med regimentschefen, oberst, kammerherre Lasse Harkjær, og fra Jydske Dragonregiment.

Ved begge ceremonier gælder, at de pårørende ikke ønsker at blive kontaktet af medierne.

De dræbte soldater
Konstabelelev Simon Kofoed Christensen blev 21 år og konstabelelev Jonas Rasmussen 22 år. Kompagnichefen skriver mindeord