[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Den 29. juni blev generalmajor Niels Bundsgaard udnævnt til ny chef for Forsvarets Personeltjeneste. Han afløste generalmajor Jens Frandsen, der er gået på pension. Udnævnelsen medfører, at en række chefer i forsvaret skifter deres nuværende stilling ud med en ny.

• Generalmajor Agner Rokos efterfølger generalmajor Niels Bundsgaard som chef for Hærens Operative Kommando. Han kommer fra en stilling som chef for Danske Division.

• Generalmajor Peter Kühnel bliver ny chef for Danske Division. Han kommer fra en stilling som chef for operationsstaben i Forsvarsstaben. 
 
• Generalmajor Carsten Svensson bliver ny chef for operationsstaben i Forsvarsstaben. Han kommer fra en stilling som chef for Forsvarsakademiet.

• Kontreadmiral Nils Wang bliver ny chef for Forsvarsakademiet. Han kommer fra en stilling som chef for Søværnets Operative Kommando.

Ny chef for Søværnets Operative Kommando vil blive udpeget senere.

Foto af generalmajor Agner Rokos

Foto af generalmajor Peter Kühnel

Foto af generalmajor Carsten Svensson

Foto af kontreadmiral Nils Wang