[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Det første forsvaret gjorde, da problemets omfang blev erkendt i februar 2010, var at gå i gang med at undersøge soldaternes situation.

Det viste sig, at soldaterne havde problemer af forskellig art og grad. Forsvaret udpegede i marts måned knap 50 soldater, som vurderedes at have det største behov for hjælp, for straks at sætte ind med støtte til netop denne gruppe.

Psykologer og socialrådgiver gik i gang med at tilbyde hjælp til de sværest ramte soldater. Knap halvdelen af de 50 soldater havde behov for psykologhjælp, men det viste sig dog, at mange allerede var i fuld gang med psykologsamtaler. Den anden halvdel af første gruppe soldater havde behov
for anden hjælp eller støtte, som de nu er blevet tilbudt.

I denne første gruppe er den enkelte soldat og de støttende specialister nu blevet enige om, hvad der kan gøres og har aftalt konkrete handleplaner.

Enkelte soldater har dog af forskellige årsager ikke villet tage imod hjælpen, selvom soldaternes kompagnier gør en stor indsats for at opsøge og tilbyde disse soldater hjælp.

Forsvaret har fået et godt overblik over problemets omfang og vil nu fortsætte med at hjælpe resten af de knap 150 soldater, så hver enkelt soldat kan få klarhed over sin situation og få den hjælp, han eller hun behøver.

I Slagelse er der lige nu samlet en del soldater i én og samme enhed. Forsvaret vil først hjælpe disse soldater, støttet af psykologer, socialrådgivere med flere. Herefter fortsætter hjælpen landet rundt, så længe der er behov.

- Det er forsvarets ambition, at sikkerhedsnettet under vores soldater skal være endnu mere finmasket end i dag, så vi konstant reducerer antallet af soldater, der falder gennem nettet og oplever, at de ikke får den hjælp, de har behov for, siger oberstløjtnant Bjarne Møller, der er chef fra produktionsdivisionen ved Hærens Operative Kommando.