[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Ved en ceremoni i Oman mandag overtog den danske flotilleadmiral Christian Rune i dag ledelsen af Standing NATO Maritime Group 1 (SNMG 1), en af NATOs to fregatgrupper. Det er første gang, at en dansker står i spidsen for en af fregatgrupperne. Christian Rune skal, med støtte fra en dansk og international stab, lede den internationale flådestyrke i et år. Styrken skal i den første halvdel af 2010 ledes fra Absalon og i den sidste del af året fra Esbern Snare.

Opgaverne for flådestyrken er blandt andet at lede og deltage i NATOs antipiratoperation - Operation Ocean Shield, i havområderne omkring Afrikas Horn. Her beskytter en flådestyrke på omkring 70 skibe fra omkring 20 lande handelsskibe og forhindrer eller standser piratoverfald. Som en del af operationen øver NATO-styrken også med flådestyrker fra de omkringliggende lande.

Flådestyrken med de danske kommandoskibe i spidsen skal være indsat i antipiratoperationen i to perioder i 2010. Fra midten af januar til slutningen af marts og igen fra august til december. I den mellemliggende periode gennemfører flådestyrken blandt andet øvelser.

Læs mere om den danske deltagelse i SNMG1 på søværnets side her.


Absalon med søsterskibet Esbern Snare i baggrunden. Skibene skal på skift være kommandoskib for den danske chef for NATOs stående flådestyrke SNMG1.