[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

En undersøgelse fra soldaternes fagforening HKKF viser, at 281 danske soldater, der har været udsendt til Balkan, Irak og Afghanistan har forsøgt at begå selvmord, efter de kom hjem.
- Vi har ikke god nok viden om det her område. Forsvaret ønskede at få afklaret problemområdet. Derfor fik vi sat gang i et projekt i januar sidste år, der skal vise problemets omfang, siger stabslæge Hans Ole Jørgensen fra Forsvarets Sundhedstjeneste.
Projektet skal dels vise, hvor mange der har begået selvmord og dels se på de beskyttende faktorer, der gør, at den traumatiserede soldat alligevel ikke begår selvmord.

Brug for soldaterne
Desværre er der kun få soldaterne, der indtil nu har ønsket at dele deres viden med Center For Selvmordsforskning, der står for projektet.
- 15 har meldt sig på, selv om vi har annonceret i forskellige militære blade og fagblade, siger Hans Ole Jørgensen.
På Center For Selvmordsforskning er de stadig meget interesserede i at tale med soldaterne, der har haft alvorlige selvmordstanker eller selvmordsforsøg.
- Det er et vigtig område, kan vi se på tallene fra HKKF. Og vi har brug for al den viden, som soldaterne har erhvervet sig i forhold til at være selvmordstruede, siger Iben Stephensen, der er projektmedarbejder i Center For Selvmordsforskning.

Læs om projektet her

Hvis du, som tidligere udsendt soldat med selvmordstanker, vil dele din viden, så kan du læse mere her