[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Øvelsen foregår i det sydlige Kattegat, Storebælt og Århus Bugt. De deltagende skibe kommer fra Tyskland, Sverige, Polen, Belgien, Holland, England og Danmark. Fra Danmark deltager fem orlogsfartøjer, et minerydningshold fra Frømandskorpset samt fly. Formålet med øvelsen er blandt andet at gøre skibene klar til årets operationer, og ikke mindst at øve de skibe, der skal indgå i NATO Responce Force – alliancens hurtige udrykningsstyrke.

Under øvelsen bliver fartøjerne inddelt i to grupper. Den ene, som indeholder flere minerydningsskibe fra NATO’s stående minerydningsstyrke gruppe 1, vil have særligt fokus på minerydningsoperationer.

Den anden gruppe krigsskibe vil primært øve overflade- og luftforsvar. Derudover vil alle skibene gennemgå øvelser i havari på eget skib og støtteaktioner til andre skibe eller personer i nød.

En del af øvelsen vil fokusere på emner som pirateri, smugleri og terrorisme. Det er emner, der er særlig vigtige at træne for de skibe og besætninger, der skal deltage i de internationale operationer mod pirateri i havområderne ud for Afrikas Horn. Her er det danske krigsskib Absalon i øjeblikket kommandoskib for en større international flådestyrke. Absalon afløses i løbet af foråret af Esbern Snare.

I forbindelsen med øvelsen gennemføres den 11. marts et STUD SØ arrangement i samarbejde med Søværnets Officersskole, hvor unge studerende tilbydes en dag til søs med flådens skibe. Her kan de få et indtryk af dagligdagen til søs ved at møde besætningsmedlemmerne og opleve artilleriskydning, boarding af fremmede skibe og andre af de ting, som søværnet kan.

Øvelsen varer til og med på fredag.

I forbindelse med flådeøvelsen lægger en del af de udenlandske krigsskibe til i forskellige danske havne. Du kan se en oversigt over havnebesøgene her.

Kilde: Søværnets Operative Kommando