[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

1. Bær altid redningsvest. Sørg for, at båden er udstyret med korrekte og velfungerende redningsmidler som bl.a. redningsveste med lys og fløjte samt nødraketter.

2. Tjek vejrudsigten, og planlæg sejladsen efter vejret og sejlererfaring.

3. Sørg for at båden er udstyret med gode navigationshjælpemidler, herunder opdaterede søkort.

4. Medbring velfungerende og opladte kommunikationsmidler.

5. Medbring tilstrækkeligt brændstof til turen og kontroller, at motor og brændstoftilførsel er i orden.

6. Hav den rette påklædning på, som efter forholdene kan beskytte tilstrækkeligt mod kulde, og som vil være synlig på havet. Afkøling i vand går stærkt.

7. Sørg for, at bådens besætning er uddannet i navigation, kommunikation, sømandskab og mand over bord-manøvrer, så en overbordfalden hurtigt kan samles op, og hjælp evt. kan tilkaldes.

8. Brug livline, når du arbejder på dækket.

9. Udarbejd en plan for sejladsen og hold en kontaktperson i land opdateret, specielt hvis forsinkelser måtte opstå.

10. Ring til alarmcentralen (112) eller kald Lyngby Radio, hvis uheldet er ude.