[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Antallet af kvinder, som vælger at gennemføre en værnepligt, har slået ny rekord.
I 2005 var godt 2,8 procent af de værnepligtige kvinder. I 2010 var tallet steget til 10 procent - en
stigning på 350 procent siden 2005.

- Den øgede tilstrømning af kvinder er frugten af en målrettet indsats i hele
Forsvaret. Det glæder mig at indsatsen nytter - tallene taler deres tydelige sprog,
fortæller oberstløjtnant Frank Mathiassen, chef for Forsvarets Rekruttering.

Særlig indsats
Når de unge mænd indkaldes til session, får de unge kvinder tilsendt en invitation
til at møde op til Forsvarets Dag. Antallet af kvinder som reagerer på invitationen
er støt stigende, men stadigvæk for lavt i forhold til det Forsvaret ønsker.

- Vi vil gerne have, at endnu flere kvinder kommer på Forsvarets Dag. Mangfoldighed
er en styrke for alle arbejdspladser, og det gælder også Forsvaret. Fordomme og
traditioner kan være svære at gøre op med, og derfor skal vi fortsætte med at
informere kvinder om deres muligheder i Forsvaret og gerne blive endnu bedre til at
forklare kvinderne, at Forsvaret ikke kun er for mænd, udtaler Frank Mathiassen.

Forsvarets Dag har fem centre placeret rundt om i landet. På hvert af centrene
arrangeres der typisk tre til fire særlige inspirationsdage for kvinder hvert år.

- Man skal huske på, at mændene har pligt til at møde op på Forsvarets Dag, mens det
er frivilligt for kvinderne. Ud over muligheden for at møde på Forsvarets Dag har vi
derfor også fra 2008 tilbudt kvinderne at møde op på vores inspirationsdage, hvor de
kan få et godt indblik i, hvad værnepligten indebærer, inden de vælger at trække i
uniformen, siger Frank Mathiassen.

Værnepligtige til værnepligtstjeneste i Forsvaret fordelt på køn i perioden
2004-2010.På forsvarskanalen kan du møde Kirstine (til venstre), en af de mange unge kvinder, der har valgt at blive værnepligtig.