[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Forsvarets Koncernfælles Informatiktjeneste

Forsvarets Koncernfælles Informatiktjeneste (FKIT) har udviklet metoden, der vender udgifter til indtægter. I dag tjener forsvaret 100.000 kroner om året ved at ombytte gammelt IT-udstyr hos leverandøren, reparere noget af det selv eller sælge det videre til skrot. Forsvaret har ved effektivisering af arbejdsprocessen for affaldshåndtering samlet set opnået en besparelse på ca. 1 million kroner.
Ved at sende det gamle hardware til genanvendelse, skåner forsvaret miljøet og sparer ressourcer i form af nyt råstof til produktion af nyt hardware.

Forsvarsministeriets strategi for informations- og kommunikationsteknologi vægter netop, at der tages hensyn til miljøet, og FKIT har været med til at vise vejen ved at skille udstyret ad og sende det til genbrug bortset fra harddiske, som skal destrueres, da forsvaret er en arbejdsplads, der også arbejder med klassificeret information.