[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Der var lagt et stramt program for dagen. Der skulle både aflægges besøg i Patruljebase Clifton, Camp Price og Camp Bastion.

Oberst Ken Knudsen sammen med Nick Hækkerup i Patruljebase Clifton.
Efter en rundtur og møde med den danske stab, talte Nick Hækkerup til de danske soldater under frokosten i Price.

 - Selvom Forsvaret skal spare i de kommende år, har vi tænkt os at blive ved med at føre en aktiv udenrigspolitik. Vi vil stadigvæk være til stede ude i verden med alle tre værn for at forsvare de værdier, som er vores og kæmpe for det, som det internationale samfund står for.
 
Så mit budskab til jer i dag er sådan set bare: Tak for indsatsen, den får vi også brug for fremover, sluttede Nick Hækkeup sin tale i Price.

Forsvarsminister Nick Hækkerup taler til danske soldater i Camp Price.

Under rundturen i Price fortæller kaptajn Sonne om minerullen SPARK 2, der har forhindret omfattende skade på køretøjer og personel.

I Bastion besøgte ministeren blandt andet Regional Military Training Center (RMTC) i den afghanske lejr Shorabak.
Forsvarsminister Nick Hækkerup taler til danske soldater i Camp Price

Den afghanske chef i Shorabak fortæller om uddannelsen af ANA. Fra februar overtager danske soldater ansvaret for at støtte og vejlede uddannelsen af soldater til den afghanske hær.

I den danske lejr Viking i Bastion fik ministeren indblik i den logistiske udfordring, kampgruppen løser, når der fragtes materiel og personel til, fra og rundt i missionen.
Det stramme program sluttede på KFUMs Soldaterhjem ”Kuffen” i Bastion. Herefter rejste ministeren fra Afghanistan med førstehåndsindtryk af det arbejde og udfordringer, som de danske soldater står overfor i Helmand.
 
- Det har været meget lærerigt at lytte til erfaringerne fra soldaterne i den skarpe ende og drøfte både fremskridt og udfordringer med dem, sagde Nick Hækkerup kort før, han vendte blikket mod Danmark.

I PB Clifton forklarer sergent Skov Nick Hækkerup brugen af en 60 mm morter.