[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Tekst og billeder: Hvidbjørnen.

Joint Warrior er en øvelse, der gennemføres to gange årligt ved Skotland med det formål at træne deltagerne i at arbejde sammen på tværs af nationerne for at opnå et fælles mål. Den flådemæssige del af årets efterårsøvelse havde deltagelse af en enkelt dansk enhed, Inspektionsskibet Hvidbjørnen, der var tilmeldt som oceangående patruljeskib.

Øvelsen var planlagt efter et efterhånden velkendt scenarie, hvor to stridende parter er uenige om adgangen til et omstridt område, og der sættes ind med en multinational styrke for at løse konflikten. Ambitionen var på forhånd høj i forhold til udbyttet for de enkelte øvelsesdeltagere, så der blev lagt ud på et meget højt niveau.

Presset på både beslutningstagere og skibenes besætninger steg dog gradvist efterhånden som øvelsesscenariet udviklede sig.


For HVIDBJØRNENs vedkommende bød øvelsen på samarbejde i en Task Group med både engelske, amerikanske, norske og franske enheder. Vores gruppe blev stillet over for en række udfordringer, der alle skulle løses inden for nogle givne rammer, hvilket gav Hvidbjørnen værdifuld træning. Særligt skal fremhæves muligheden for at øve i imødegåelse af en assymetrisk trussel fra små hurtiggående og ”bevæbnede”  fartøjer. Øvelsesledelsen havde lagt et stort arbejde i at gøre modstanden så realistisk som muligt, så når enhederne kom under ”angreb”, kunne der svares igen med anvendelse af eksempelvis TMG – naturligvis med løs ammunition. 
 


Hvidbjørnen løser normalt nationale opgaver i det nordatlantiske område, og deltagelse i øvelsen har givet besætningen et godt og lærerigt indtryk af at arbejde i en international ramme. 

Hvidbjørnen er nu retur på patrulje ved Færøerne og vil inden længe sætte kursen mod Grønland for at deltage i indvielsen af den kommende Arktiske Kommando i Nuuk.