[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Men nu er det også muligt for soldater med psykiske skader at få medaljen. Ændringen er sket som led i regeringens veteranpolitik. Et af de konkrete initiativer i politikken er, at fysisk og psykisk sårede skal ligestilles.
De veteraner, som allerede nu har fået tilbudt medaljen, har alle fået anerkendt deres psykiske skader som følge af udsendelsen som arbejdsskader ved Arbejdsskadestyrelsen. I den kommende tid vil flere veteraner med psykiske skader få tilbudt medaljen.
-Medaljen til psykisk sårede veteraner er ikke noget, man siger tillykke med. Tildelingen af medaljen er derimod en måde fra det danske samfunds side at sige tak på – dels for den store indsats veteranen har ydet, dels for det store offer veteranen har bragt. Derfor er det helt på sin plads, at fysisk og psykisk sårede veteraner nu ligestilles, fortæller Chef for Veterancentret Jette Ammar Kristoffersen.
Læs mere på FPT hjemmeside.