[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Den danske mobile radarenhed med navnet Mobile Air Control Centre (MACC) forventes at være operativ i det nordlige Afghanistan omkring 1. marts i år. Her skal enheden aflaste Nato’s flyvende radarstationer, bedre kendt som AWACS-flyene, der er forholdsvis ressourcekrævende at sende på vingerne.

At overvåge og kontrollere luftrummet i det afghanske missionsområde ligger på mange områder langt fra den hjemlige måde at operere på. Derfor holdes der en operativ missionsforberedende uddannelse i disse uger, således radaroperatørerne bliver klædt godt på til de nye udfordringer, som næppe bliver en mangelvare.

Som affyringsrampe på uddannelsen er det naturligt at trække på erfaringer fra én, der allerede har været i ’maskinrummet’ i det afghanske luftrum. Derfor har uddannelsesledelsen hentet en officer, der har fløjet adskillige missioner med AWACS-flyene over Afghanistan, til at øse ud af sine mange analytiske erfaringer.
 
Også områdets historie, geografi og klima bliver endevendt, lige som efterretningsbriefings er en naturlig del af uddannelsen.

Dokumenter og fælles Nato-procedurer er en uundværlig del af missionen, for at samarbejdet med Danmarks allierede overhovedet ville kunne fungere. Derfor er der under uddannelsen lagt stor vægt på, at deltagerne får skærpet evnen til at finde rundt i skoven af mapper med how-to-do.

Endelig er der indlagt to dage med nogle ’skarpe’ opgaver, hvor operatørerne arbejder ved radar-scoperne, hvor der foregår simulerede live-flyvninger med det nordlige afghanske luftrum som scene, og hvor deltagerne bliver udsat for næsten alle tænkelige situationer.

Tættere kommer Flyvevåbnets radarfolk ikke virkeligheden, inden de i februar checker ind på flyet med kurs mod Afghanistan.