[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

I et indlæg på cs.dk under overskriften "Politikere bør stoppe den kaotiske jagt på syge besparelser i Forsvaret" udtrykker Centralforeningen for Stampersonel i forbindelse med en konference for tillidsrepræsentanter stærk bekymring for, at den igangværende sparerunde i Forsvaret vil få katastrofale følger inden længe.
Forsvarets ledelse tager selvfølgelig tillidsrepræsentanternes bekymring og
frustration alvorligt, men er langtfra enige i det meget dystre billede, der tegnes på hjemmesiden;

- Der skal ikke være nogen tvivl om, at vi ikke kan spare mere end 10 procent af det årlige budget uden, at det kan mærkes meget konkret de fleste steder i Forsvaret. Det er vi i Forsvarets ledelse meget bevidste om. Alle medarbejdere kommer til at mærke det på den ene eller anden måde, præcis ligesom i resten af den offentlige sektor. Der bliver afskediget medarbejdere, arbejdsgange bliver ændrede og kravet til den enkelte stiger -  for vi skal operativt kunne det samme som tidligere. At lade være er ikke en mulighed, når demokratiet har stillet os en opgave. Det er da også det budskab, jeg læser i formand for CS, Jesper Hansens, indlæg på CS hjemmeside den 9. oktober under overskriften  -  "En ubehagelig nødvendighed".

Jeg erkender fuldt ud, at besparelserne er en svær manøvre, der trækker store
veksler på alle medarbejdere i Forsvaret, men der skal ikke herske tvivl om, at jeg bestemt ikke deler CS'  bekymring om, at Forsvaret er på vej i et dybt hul og blandt andet på sigt ikke vil kunne rekruttere eller løse sine opgaver som følge af besparelserne.
En sparerunde er naturligvis ikke et ønskescenarie for nogen, men det er nu engang den virkelighed, vi - og resten af det offentlige Danmark - alle må forholde os konstruktivt til. Der er mange elementer i spil; nogle vil blive opfattet som forringelser for den enkelte, mens andre giver os mulighed for at skabe forbedringer til glæde for medarbejderne. For at finde de gode løsninger er det afgørende at alle bidrager med deres viden og erfaring - og at vi forstår at lytte og nyttiggøre dem. Her har vi en fælles opgave.

Afslutningsvis kan jeg forsikre, at jeg - og Forsvarets øvrige chefer - er os
vores ansvar bevidst, og vil gøre indsigelser, hvis vi virkelig mener, at Forsvaret er på vej i opløsning, som indlægget hævder.

- Forsvarschef general Peter Bartram.