[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Thomas Jerichow, Kommunikationsafdelingen

Mødet havde til formål at diskutere, hvordan samarbejdet mellem landenes forsvar i det arktiske område kan udbygges, og hvordan de militære ressourcer kan bruges til støtte for det civile samfund på tværs af grænserne.
Forsvarschefen indledte mødet med at være vært ved en sejltur på fjorden udenfor Ilulissat med inspektionsfartøjet Knud Rasmussen. Her kunne de mange forsvarschefer få et indtryk af den imponerende arktiske natur, men også af de udfordringer, som selv om sommeren findes i det arktiske miljø.


En eftermiddag på Inspektionsfartøjet Knud Rasmussen gav forsvarscheferne et indtryk af den ispakkede fjord.


Møder på kryds og tværs

Cheferne fra Danmark, Sverige, Norge, Island, Finland, Canada, USA og Rusland mødtes både i plenum og to-og-to for at afstemme interesser, ressourcer og nationale målsætninger.
-Det arktiske område har fået stigende vigtighed i takt med at isen smelter og regionen udvikler sig. Landene i regionen er enige om at vi, i så høj grad som muligt skal håndtere udfordringerne sammen. Samtidig er de fleste af landenes ressourcer heroppe militære. Derfor er det naturligt for os, at der også sker en koordinering og udvikling af samarbejdet mellem de forskellige landes militære kapaciteter, forklarer forsvarschefen General Peter Bartram.


Forsvarscheferne og topchefer fra USA, Canada, Norge, Danmark, Rusland, Sverige, Island og Finland under mødet i Grønland denne uge.


Fælles informationssystem

Blandt de emner, der var på dagsordenen var udveksling af informationer.  I det store arktiske område kan ingen se eller nå det hele, men mange parter sidder med vigtige brikker under håndteringen af naturkatastrofer eller menneskeskabte ulykker. De militære topchefer blev enige om, at arbejde hen imod at alle landene tilslutter sig informationssystemet MSSIS – Maritime Safety and Security Information System. Det vil betyde, at der kan arbejdes med et fælles billede af situationen, når landene skal samarbejde omkring konkrete situationer.
Mødet mundede også ud i enighed om, at udvide samarbejdet omkring øvelser i det Arktiske område og kortlægge de militære og civile kapaciteter i de enkelte lande, som kan anvendes til at støtte de civile opgaveløsninger i det arktiske område. Endelig betød det noget, at topcheferne fik set hinanden i øjnene og markeret at alle kan ringe til alle når samarbejdet omkring Arktis skal udvikles de kommende år.