[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Sara Svenstrup, FBE

Over 100 var mødt op da seminaret åbnede på Frederiksberg Slot. Nick Hækkerup, forsvarsminister, åbnede dagen med at ridse visionerne bag projektet op.

Et grønnere forsvar og et operativt forsvar er ikke modsætninger.
 Forsvarsministeren understregede, at selvom det sjældent er i fokus i offentligheden, går der mange ressourcer til at støtte op om forsvarets operative aktioner i form af mad, bygninger, udstyr mm.
-Derfor er der et stort potentiale for at spare energi og omlægge til grøn energi. Det handler både om miljømæssig ansvarlighed og om at opnå besparelser, sagde Nick Hækkerup bl.a. i sin åbningstale.Han udtrykte håb om, at samarbejdet med partnere fra industrien kan føre til nye innovative grønne løsninger, samt at projekt Grønne etablissementer bliver et udstillingsvindue for den grønne industri. Også gerne internationalt.

Projektet blev perspektiveret i forhold til lokale interesser gennem indlæg fra SmartCityDK og Bright Green Island, som hører hjemme i hhv. Aalborg og på Bornholm.

Innovationsproces førte til grønne anbefalinger

Eftermiddagen var reserveret til en innovationsproces, hvor deltagerne kom med deres forslag til projektets videre udformning. Forsvarsakademiet guidede deltagerne gennem en proces, der mundede ud i en række af anbefalinger og opfordringer bl.a.:
  - Tænk i værdisætning af kasernen som helhed f.eks. kunne den laves til 
     campusområde.
  - Brug teknologien mere intelligent bl.a. gennem større brug af sensorer.
  - Tænk i hvordan forsvaret selv ser kasernerne om 30 år.
  - Se kasernen som katalysator for lokalområdet.

Deltagernes input skal bruges i det videre arbejde i projektet.
Inden sommer 2013 udskriver forsvaret en projektkonkurrence, hvor industriens aktører kommer med deres bud på en helhedsplan til, hvordan to udvalgte kaserner kan gennemføre en grøn omstilling. Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjenesten leder projektet.

Læs mere om Grønne Etablissementer her.