[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Tekst FKO, foto Peter Kragelund, presseofficer ISAF 15

Sent mandag aften ankom delegationen til Helmand i det sydlige Afghanistan. Tirsdag og onsdag gennemførte prinsen og generalen besøg ved de danske enheder i Camp Bastion, Camp Price og i Lashkar Gah.

H.K.H. Prins Joachim talte ved flere lejligheder til soldaterne:  ”Jeg er dybt imponeret over den indsats, som danske soldater gør her i Afghanistan. Overalt, hvor jeg har været, har jeg mødt danskere, som sætter en ære i at levere en professionel og dedikeret indsats. Alle gør det enestående – enkeltmand såvel som i enheder og i samarbejde med andre nationers bidrag. Jeg er stolt af det, vi som dansk militær leverer til denne opgaveløsning.”H.K.H. Prins Joachim og forsvarschefen fik mulighed for at møde soldaterne i Camp Bastion, hvor det danske kontingent har sit hovedkvarter. Det er også herfra, den store og komplekse indsats med at hjemsende materiel til Danmark håndteres. I Camp Bastion fik Prinsen og forsvarschefen ligeledes mulighed for at se det britiske felthospital, hvor et kirurghold fra forsvaret for tiden er udstationeret. Der blev ligeledes gennemført et besøg ved soldater fra Frømandskorpset og Jægerkorpset, der tilsammen danner enheden ”Task Force 7”. Specialoperationsstyrkerne bød på fremvisning af udstyr og en orientering om fremskridtene for den afghanske specialpolitienhed, som de gennemfører uddannelse og mentorering af. Besøget blev på dansk vis afsluttet med grillmad i lejren.

Mens H.K.H. Prins Joachim mødtes med flest muligt af de danske soldater, havde forsvarschefen et antal møder med repræsentanter for ISAF-styrker på alle niveauer.
”På baggrund af mine møder og de orienteringer jeg har modtaget, er jeg blevet bekræftet i, at der stadig sker store fremskidt i afghanernes evne til selvstændigt at håndtere sikkerhedssituationen. Det er meget glædeligt og for mig et tegn på, at den indsats som blandt andet danske soldater har stået for, har haft en positiv virkning på det afghanske sikkerhedsapparat,” fortæller forsvarschefen.I Camp Price mødte Prinsen og forsvarschefen de danske kampsoldater, ingeniørsoldater og sanitetspersonel. Kampsoldaterne fra infanterikompagniet trækkes hjem som en del af omlægningen af den danske indsats i efteråret, men de danske kampvogne vil forblive indsat i Helmand indtil midt 2014. 

”Jeg er imponeret over de danske enheders evne til konstant at omstille sig i takt med ændringerne i sikkerhedssituationen og opbygningen af de afghanske sikkerhedsstyrker. Enhederne har omstillet sig fra i starten at have gennemført egentlige kampopgaver, til nu primært at levere støtte og mentorering. 
Hjemtagningen af infanterikompagniet er endnu et stort skridt, men indsatsen i Afghanistan fortsætter, og styrken vil løbende blive omlagt i takt med situationens udvikling,” udtaler forsvarschefen.

Torsdag gennemførte Prinsen og generalen møder med ISAF-missionens øverste militære ledere i Afghanistans hovedstad Kabul.

H.K.H. Prins Joachim og forsvarschefen, general Peter Bartram, lander i Danmark igen i dag, fredag.