[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Lars Bøgh Vinther, Forsvarets Hovedredaktion.

250 millioner kroner er der afsat de næste år til nytænkende projekter, der skal mindske energiforbruget og gøre forsvarets kaserner mere miljøvenlige. Hvem der kan deltage i konkurrencen, og hvad der gerne skal opnås, kommer på dagsordenen 1. februar i Ridehallen på Hærens Officersskole. 

Almegårds Kaserne på Bornholm og Aalborg Kaserne er de to etablissementer hvor nye initiativer afprøves. De to kaserner er så forskellige og repræsentative for forsvarets øvrige etablissementer, at miljøtiltag her til sammen vil blive forbilleder for hele forsvaret.

Find invitationen til arrangementet på Frederiksberg Slot her.

Projektet forventes at løbe i perioden 2013 til 2016, og det forventes at kunne give inspiration til miljø- og energiarbejdet på Forsvarsministeriets øvrige etablissementer.

Gennem indsamling af faktuelle data om kasernernes energiforbrug, analyser af brugeradfærd og behov kortlægges de forhold og forudsætninger, som konkurrenceprogrammet skal formuleres ud fra. Med det vigtige fokus at formuleringerne holdes så åbne, at de appellerer til særligt visionære løsningsforslag. Samtidigt med at der skabes den højest mulige sikkerhed for, at de grønne udviklingsinitiativer også tænkes ind i forsvarets daglige virke.

Hvordan et grønnere etablissement kommer til at tage sig ud, og hvad der kan forventes af omstillingerne, vil først vise sig, når de to vinderprojekter offentliggøres. Og resultatet kan blive en unik kombination: Af renovering, nybyg, nye energiformer, genbrug af affald, opfyldelse af særlige lokale hensyn eller andet, der på bedste måde opfylder visionen.