[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Forsvarskommandoen

Forsvarsaftalen pålægger Forsvaret at gennemføre en række analyser af mulighederne for at sammenlægge nogle af Forsvarets nuværende niveau II-myndigheder.

Derfor iværksætter Forsvarskommandoen nu en analyse af mulighederne for en sammen­lægning af Forsvarets Materieltjeneste (FMT) og Forsvarets Koncernfælles Informatiktjeneste (FKIT). Der er nemlig et vist sammenfald af opgaver ved de to myndigheder.

Analysen skal se på mulighederne for både en fysisk og en organisatorisk sammenlægning af myndighederne.

Bedre synergi
Formålet med analysen er at undersøge, om en sammenlægning kan fremme synergien mellem myndigheder, effektivisere driften og skabe en mere klar ledelsesstruktur.

Da den strategiske ledelse af Forsvarets Koncernfælles Informatiktjeneste hører under Forsvarskommandoens Informatikafdeling, så kan denne afdeling også blive berørt af en sammenlægning.

Målet med sammenlægningerne er at opnå en besparelse på minimum 40 årsværk. Derudover forventes det, at der kan ske en reduktion på minimum to chefstillinger.

Analysen skal resultere i en rapport, som Forsvaret afleverer til Forsvarsministeriet i starten af 2014. Herefter træffer politikerne beslutning om, hvorvidt der skal ske en egentlig sammenlægning af myndighederne.