[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Finderup Bunkeren blev i startfirserne bygget og brugt som krise- og krigshovedkvarter for den fælles NATO-kommando. Fra toppen af Finderupbunkeren er der 67 meter ned til bunden. Den er konstrueret til at kunne modstå mindre atomangreb og der er anvendt 60.000 tons jernarmeret beton til beskyttelse af bunkeren. 

Under den kolde krig var det herfra, at man skulle forsvare luftrummet over og adgangsvejene til Østersøen. Senere, i 1994,  fik man til opgave at overvåge og kontrollere luftrummet over Nordeuropa.  Igennem de sidste 30 år har bunkeren derfor bidraget til en mere sikker verden.
- Ud over, at bunkeren har leveret kontinuerlig overvågning 24 timer i døgnet 365 dage om året, så har personellet også deltaget i de fleste af NATOs skarpe missioner og været med til udvikling af luftovervågning og luftkrig i NATO, fortæller oberst Søren Falk-Portved.

NATOs forsvarsministre besluttede i 2011 at etablere en ny og slankere kommandostruktur med færre hovedkvarterer og færre ansatte end i dag. Det betyder altså, at det sidste militære NATO-hovedkvarter i Danmark lukker den 27. Juni 2013.

Parade og lukning

På torsdag vil der være mulighed for at komme ud i Finderup bunkeren en sidste gang, i forbindelse med lukningen. Der vil i den forbindelse være parade med taler samt nedhaling af de forskellige nationers flag, som fra den dag ikke længere arbejder i bunkeren. Efterfølgende vil der være en lille reception og mulighed for interviews med chefen for CAOC Finderup og andre ansatte.

Hvis pressen gerne vil deltage eller ønsker yderligere information, kontakt da Kim H. H. Jensen  fra  CAOC Finderup, på telefon 89 25 57 07.

Se et indslag om Finderupbunkeren fra 2011.