[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Forsvarskommandoen

Det er ikke fordi, den tager sig stor ud med sine 23 sider, men det er heller ikke den nye kommunikationsstrategis formål. Til gengæld udgør strategien en ramme for den daglige kommunikationsindsats i Forsvaret.

- Vi har brug for en fælles ramme til at give vores kommunikation den nødvendige retning - ikke mindst i en tid med skarpe prioriteringer, siger forsvarschef, general Peter Bartram.

Strategien identificerer tre indsatsområder: "Styrket medarbejderkommunikation", da medarbejderne er Forsvarets vigtigste ressource. "Relevant forsvar" er et indsatsområde, der skal udbrede kendskabet til Forsvarets opgaver i Danmark i rammen af Rigsfællesskabet og i internationale operationer, og sidst indsatsområdet "Moderne forsvar" som skal medvirke til at give et bredt og nuanceret billede af Forsvaret.

- Det er afgørende, at vi får styrket vores kommunikation, så vi kan fastholde vores dygtige medarbejdere og bevare deres engagement. Vi skal også være endnu mere aktive og hurtige i vores kommunikation, når det overhovedet er muligt. Vi skal være med til at sætte dagsordenen, når det er relevant, og vi skal være med til at nuancere billedet, når det er nødvendigt, siger forsvarschef Peter Bartram.

Kommunikationsstrategien skal følges op med konkrete handlingsplaner, der bliver lavet i samarbejde mellem Forsvarskommandoen og de underliggende myndigheder.

- Det er vigtigt for mig, at strategien kan omsættes til praksis og udgøre et konkret værktøj for chefer og medarbejdere. Strategien indeholder derfor også konkrete mål, som vi forpligter os til at følge op på, siger forsvarschef Peter Bartram.

Kommunikationsstrategien afløser Forsvarets kommunikationspolitik fra 2006 og løber fra 2014 til 2017.

Download strategien her - pdf